top of page

Algemene voorwaarden

Met een deelname aan een fotoshoot bij Aisa Joosten Fotografie gaat u akkoord met de volgende voorwaarde:

 

1. Een geboekte fotoshoot kan tot 48-uur kosteloos worden verzet. Bewolking of lichte regen zijn geen reden voor het verzetten. Indien ik merk dat de weersverwachting dusdanig ongunstig is, zal ik contact opnemen en een nieuwe datum met u in te plannen.

 

2. Aisa Joosten fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan materialen of ongevallen met u of uw hond tijdens een fotoshoot.

 

3. De betaling vindt per bankrekening uiterlijk twee dagen voor de fotoshoot plaats of contant op de dag van de fotoshoot. Om de afgesproken datum te reserveren dient er een aanbetaling plaats te vinden. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van het gekozen pakket.

 

4. Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Doordat u een datum heeft vastgelegd kan het zijn dat Aisa Joosten fotografie andere opdrachten misloopt. Wel is het mogelijk in overleg de fotoshoot te verplaatsen.

 

5. Na de fotoshoot ontvangt u een voorbeeld blad waar u zelf de foto’s kiest die u geleverd wil hebben. De foto’s worden vervolgens professioneel nabewerkt en binnen 21 werkdagen digitaal en/of afgedrukt afgeleverd. De digitale foto ‘s worden met en zonder logo geleverd. Voor het delen van foto's op socialmedia kunt u de foto's met logo gebruiken. Naamsvermelding is verplicht. U dient zelf te zorgen voor een goede opslag van de foto's. Ik zal de foto's tot een jaar na de fotoshoot bewaren.

 

6. Foto's gemaakt door Aisa Joosten fotografie worden gecreëerd vanuit de creativiteit van de fotografe. Zij behoudt ook het auteursrecht van de foto. Om deze reden mogen verstrekte foto's niet worden aangepast d.m.v. andere uitsnedes en/of kleurverandering of mogen deze zonder toestemming niet gebruikt worden voor andere publicaties zonder naamsvermelding.

 

7. De gemaakte foto's zijn door het auteursrecht eigendom van Aisa Joosten fotografie en mogen door Aisa Joosten fotografie gebruikt worden voor socialmedia en overige commerciëlen doeleinden zoals promotiemateriaal. Indien dit niet gewenst is, dit graag vooraf bespreken.

 

8. Tijdens de fotoshoot worden er al een aantal resultaten getoond. Indien u niet tevreden bent met de resultaten dient u dit ter plekke bekend te maken zodat wij samen kunnen zoeken naar een gewenst resultaat. Wanneer u akkoord gaat met de getoonde resultaten zorgt u dat het afgesproken bedrag op tijd is voldaan.

 

9. Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen tegen contanten. De waarde van een cadeaubon kan bestaan uit een geld bedrag of een pakket. Cadeaubonnen zijn tot een jaar na aanschaf geldig.

 

10. Promotie acties of gewonnen fotoshoots zijn niet inwisselbaar tegen contanten. De fotoshoots dienen binnen een jaar ingepland te worden.

Privacy

Aisa Joosten Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
http://www.aisajoostenfotgrafie.com
Aisa Joosten is de Functionaris Gegevensbescherming van Aisa Joosten Fotografie. U kunt Aisa Joosten bereiken via aisajoostenfotografie@gmail.com.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Aisa Joosten Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij toestemming is verstrekt door ouders en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige kind, neem dan contact met ons op via aisajoostenfotografie@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Aisa Joosten Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Aisa Joosten Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Aisa Joosten fotografie neemt geen deel aan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aisa Joosten fotografie) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Aisa Joosten Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Aisa Joosten Fotografie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Aisa Joosten Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aisa Joosten Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar aisajoostenfotografie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek. Aisa Joosten Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aisa Joosten Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aisajoostenfotografie@gmail.com

bottom of page